CertyfikatyIpsum kładzie nacisk na bezpieczeństwo i higienę pracy. Wszystkie ekipy serwisowe posiadają komplet niezbędnych upoważnień i uprawnień, a wewnętrzne procedury firmowe gwarantują nieustającą dbałość o ich poszerzanie i aktualizowanie.

Wykaz posiadanych uprawnień:

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego w kategoriach:


Zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji urządzeń transportu bliskiego w kategoriach:


Świadectwo kwalifikacyjne “D” oraz “E” uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku dozoru, wydane przez Stowarzyszenie Polskich Energetyków oddział w Katowicach.


Świadectwo kwalifikacyjne “D” oraz “E” uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych na stanowisku dozoru, wydane przez Stowarzyszenie Polskich Energetyków oddział w Katowicach.


Świadectwo kwalifikacyjne “D” oraz “E” uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku dozoru, wydane przez Stowarzyszenie Polskich Energetyków oddział w Katowicach.


Świadectwo kwalifikacyjne E, G-1E, G-2E

Zaświadczenie o przebytym kursie podstawowym spawania metodą MAG, spawania gazowego oraz spawania konstrukcji stalowych elektrodą otuloną.PDF Świadectwo egzaminu spawania

REFERENCJE

PDF Lila Logistik - list referencyjny