O firmie

Strategia działania

Ipsum oferuje działania z zakresu Utrzymania Ruchu (UR) w ramach Outsourcingu. Są to zarówno kompleksowe, jak i wspomagające usługi UR wykonywane w branży mechanicznej i elektrycznej.


Za podstawowy cel outsourcingu uważa się przede wszystkim uzyskanie wyższego poziomu efektywności przy niższych nakładach. Na uwagę zasługuje przy tym szereg celów strategicznych w postaci możliwości skupienia się organizacji na podstawowej działalności firmy po to, aby uzyskać przewagę konkurencyjną i stabilny rozwój.


Z uwagi na złożoną strukturę naszej firmy składającą się z sześciu głównych filarów w ramach jednej organizacji, tj.:

uzyskujemy dużą elastyczność potencjału ludzkiego i technicznego dostosowując go do rzeczywistych potrzeb klientów. Pozwala to zleceniodawcy na:

Bezpieczeństwo pracy

Najwyższym priorytetem naszej firmy jest dopilnowania bezpieczeństwa wszystkich wykonywanych prac konserwacyjnych. Nasi pracownicy przeszli gruntowane przeszkolenie z zakresów wykonywanych obowiązków. Posiadają aktualne uprawnienia państwowe, a priorytetem podczas ich pracy jest bezpieczeństwo. Wszystkie posiadane uprawnienia i zezwolenia są dostępne do wglądu w dziale CERTYFIKATY I REFERENCJE.

Ekologia

Przyjęta przez Ipsum Polityka Odpowiedzialności kładzie duży nacisk na przestrzeganie rygorystycznych standardów utylizacji materiałów niebezpiecznych.


Świadcząc kompleksową obsługę z zakresu Utrzymania Ruchu oraz napraw i konserwacji maszyn firma bierze na siebie pełną odpowiedzialność za demontaż, składowanie i utylizację zużytych materiałów, tak elementów metalowych jak i cieczy (smarów, olejów etc.). Takie działanie ściąga z klienta dodatkowy obowiązek dbania o legalną utylizację.

Dokładność

Mając pełną świadomość pokładanych przez klienta oczekiwań odnośnie niezawodności pracy jego urządzeń oraz zdając sobie sprawę z zagrożenia jakie stwarzają zaniedbane urządzenia przemysłowe Ipsum dokłada najwyższych starań, aby wszystkie prace serwisowe były wykonywane z niezmiennie wysoką starannością.


Dbałość o każdy szczegół, systematyczność, dokładność i skrupulatność pracy zabezpiecza dodatkowo system wewnętrznych procedur dających gwarancję obsługi technicznej na najwyższym poziomie. Klient zawsze jest informowany na bieżąco o wszystkich zaistniałych usterkach, niebezpiecznym poziomie amortyzacji urządzeń i poszczególnych elementów oraz wynikających z tego zagrożeniach.


Duży nacisk położony na profilaktykę pozwala klientowi na zaplanowanie z wyprzedzeniem nadchodzących remontów i modernizacji oraz pozwala zminimalizować ryzyko pojawienia się niespodziewanych kosztów oraz nagłych wypadków i awarii.